SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: mieszkanie 34,00m2 w Różankach
Data licytacji: 2017-11-29
Godzina licytacji: 11:00
Miejsce licytacji: w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Chopina 52/blok 10, w sali nr 227
Cena wywołania: 39.000,00
Suma oszacowania: 58.500,00
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-11-2017r. o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Chopina 52/blok 10, w sali nr 227 odbędzie się:

druga licytacja

nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, składający się z dwóch pokoi, wnęki kuchennej, przedpokoju i łazienki z wc o łącznej powierzchni 34,00m2; położonego w Różankach gm. Kłodawa, przy ul. Gorzowskiej 6/14, na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym.

Z własnością lokalu związany jest udział 275/10000 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu objętych księgą wieczystą KW 57423.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW; GW1G/00059601/5.
Właścicielką przedmiotowej nieruchomości w udziale 1/1 jest Sylwia Reczek

Suma oszacowania wynosi 58.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 39.000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.850,00zł dzień przed licytacją.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo przelana na rachunek komornika w banku: PKO BP S.A. II O/Gorzów Wlkp. nr. 26102019670000810200381350 dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52/blok 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listy


Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.