SZCZEGÓŁY OBWIESZCZENIA
Dotyczy: mieszkanie 60,70m2 w Gorzowie ul.Wawrzyniaka
Data licytacji: 2018-01-10
Godzina licytacji: 09:00
Miejsce licytacji: w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Chopina 52/blok 10, w sali nr 227
Cena wywołania: 66.200,00
Suma oszacowania: 99.300,00
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. Ryszard Król na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-01-2018r. o godz. 09:00 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim mającym siedzibę przy ul. Chopina 52/blok 10, w sali nr 227 odbędzie się:

druga licytacja

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość składającego się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc oraz skrytki o łącznej powierzchni użytkowej 60,70m2 położonego w Gorzowie Wlkp. przy ul.Wawrzyniaka 51A/8 na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym, wybudowanym w technologii tradycyjnej w latach przedwojennych.
Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne oznaczone numerem 8 o powierzchni 13,00m2

Z własnością lokalu związany jest udział udział 124/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu objętej księgą wieczystą KW 64823

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną KW: GW1G/00065166/8

Suma oszacowania wynosi 99.300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 66.200,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.930,00zł dzień przed licytacją.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo uiszczona na konto komornika w banku PKO BP SA II O/Gorzów Wlkp. nr 26102019670000810200381350 dzień przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Chopina 52/blok 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

ZDJĘCIA:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
Powrót do listy


Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.